Ratsastusterapia

rate logo

Ratsastusterapia  on kokonaisvaltainen kuntoutusmuoto, jossa kuntoutuja, hevonen ja ratsastusterapeutti tekevät yhdessä töitä yksilöllisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Ratsastusterapialla on myös kasvatuksellisia ja psykologisia tavoitteita, jolloin kohderyhminä ovat etenkin henkilöt, joilla on psyykkisiä tai sosiaalisia ongelmia. Ongelmat voivat liittyä myös liikuntavammaan tai pelkästään mielenterveyteen sekä käyttäytymisen säätelyyn vaikeuksiin.

rterapia


          Suomalainen ratsastusterapia ei siis lisää vain kuntoutujan fyysistä toimintakykyä kuten hippoterapia vaan kohentaa myös kuntoutujan psyykkisiä valmiuksia ja mielen tasapainoa. Suomessa ratsastusterapiaan kuuluu oleellisesti hevosen hoitaminen ja helliminen sekä hevosen käyttäytymisen seuraaminen. Kuntoutujan mahdollisuuksien mukaan ratsastusterapia sisältää myös tallityöt (Kaski 2001).
          Ratsastusterapiassa meillä on käytössä erikokoisia ja -tyyppisiä poneja ja hevosia.

          Käytämme ratsastusterapiassa paljon metsä- ja maastoteitä, sekä valaistua 25 x 50m  kokoista hyvin varusteltua ratsastuskenttää. Tallissa ja sen ympäristössä on tilat hevosille, hevosten hoidolle, ulkoilulle ja varusteille. Kuntoutujien  käytössä on myös odotustila. Ratsastusterapiassa hevosen selkäännousua helpottamaan on tehty lava, jolta ratsastaja voi nousta ratsaille itsenäisesti tai avustettuna. Ratsastusterapiassa on avustaja, joka huolehtii osaltaan hevosen taluttamisesta ja ratsastajan avustamisesta. Hevosella on varusteina erilaisia ohjastusvaihtoehtoja, terapiavöitä, satula tai kärryt ratsastajan tilanteen mukaan. Terapiatyössä kommunikaation tukena ja toimintojen selkiyttämiseksi voidaan käyttää graafisia merkkejä.

          Meillä ratsastusterapia toteutuu pääsääntöisesti maaliskuun ja joulukuun välisenä aikana. Kuntoutujat voivat ohjautua meille ratsastusterapiaan Kelan vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena. Kuntien ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin maksamina ostopalveluina tai yksityisesti maksavina asiakkaina.

          Erityisesti yksityisesti maksaville asiakkaille edullisempi ratsastusterapian muoto on ryhmämuotoinen ratsastusterapia, jossa ratsastusterapeutin ohjauksessa tehdään harjoitteita erityisesti lantion mobiliteetin, kehonhallinnan ja kehon kaavan normalisoimiseksi ja vahvistamiseksi, sekä hevosen hoitotoimenpiteiden hallitsemiseksi. Myös ryhmämuotoisessa ratsastusterapiassa jokaisella kuntoutujalla on apuna avustaja. Ryhmämuotoisessa ratsastusterapiassa voi olla maksimissaan 3 henkilöä. Ryhmämuotoinen ratsastusterapia voi toimia välivaiheena erityisratsastukseen siirryttäessä ja se sopii erinomaisesti esim. myös kroonisille selkäpotilaille.

Katso animaatio

© Katri Aarnio 2021